BPPKT2021

Visi & Misi

VISI  UPP

Menjadikan Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu sebagai pusat maklumat yang unggul menerusi perancangan dan pembangunan perpustakaan yang sistematik dan tersusun.

MISI UPP

Menyediakan prasarana pembangunan perpustakaan desa dan daerah yang  baik, lengkap dan kondusif di peringkat negeri dan persekutuan.

 

Objektif

OBJEKTIF UPP

Membentuk generasi yang berpengetahuan dan bermaklumat melalui penubuhan perpustakaan desa dan daerah bagi melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti.

 

Fungsi

FUNGSI UPP

Merancang, melaksana dan mengawalselia projek-projek pembangunan perpustakaan di peringkat Negeri dan Persekutuan serta menyelaras projek-projek pembangunan berbentuk kerjasama antara agensi.

 

Aktiviti-Aktiviti UPP

AKTIVITI-AKTIVITI UPP

 aktiviti upp 500

 

Carta Organisasi

uppk2019

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla  
KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)