UTM

 

Visi & Misi

VISI

Berazam menerajui teknologi maklumat dan komunikasi terkini bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu dalam era ICT

 

MISI

Merancang, membangun, menyedia, menambah nilai dan menyelenggara prasarana dan aplikasi ICT PPAT setaraf dengan minda kelas pertama serta membudayakan ICT dengan mewujudkan persekitaran informatif, ilmiah dan sentiasa berjiwa Ilmu

 

MOTO

Peneraju & Perintis Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

Objektif

OBJEKTIF

 • Mempertingkatkan kecekapan jentera dan sistem pengurusan dalaman PPAT melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi terkini.
 • Menyediakan pegawai dan  kakitangan yang mahir dan celik IT.
 • Mengadakan khidmat bantuan dalam membangun dan mengurus sistem maklumat yang cekap dan berkualiti.
 • Memastikan projek ICT selaras dengan Pelan Strategik  ICT atau ICT Strategic Plan (ISP).
 • Memastikan pembangunan sistem, kualiti, keselamatan dan kesahihan maklumat mengikut piawaian yang telah ditetapkan.
 • Memastikan kesediaan (availability) infrastruktur ICT berada pada tahap tinggi.

 

Fungsi

FUNGSI

 • Menyediakan Khidmat Sokongan bagi membaikpulih perkakasan dan perisian ICT
 • Menguruskan segala aktiviti yang berkaitan dengan teknologi maklumat
 • Mengawal dan Menyelia setiap peralatan perolehan ICT Jabatan
 • Memastikan setiap perolehan ICT mengikut teknologi yang terkini
 • Menyediakan Khidmat bantuan ICT untuk setiap Cawangan Pepustakaan

 

Carta Organisasi

utm2021

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla  
KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)